Алтай шегіргүлі

 

Алтай күнгелді

 

Біргүлді қызғалдақ

 

Иіссіз үшқырлытұқым

 

Жіңішке жапырақты күреңот

Ғажап тегеурін гүлі 

 

Көкнар 

 

Жартасты естек 

 

Қоңырау кестежусан 

 

Түйнекті атбұршақ